miércoles, 14 de mayo de 2008

Zer aberri saldu gura deuskue?

Zer aberri saldu gura deuskue pertsona bat hiltzen dabenek? zer aberri tortura ontzat hartzen dabenek? zein da etxe ondoko kartzela batera eroan beharrean, familia eta ingurua be zigortzea egoki jotzen dabenen herria? zein da beti inoren etxea, inoren autoa , denon zarama ontziak zikintzen , erretzen eta apurtzen daben aberri hori?
Ez da nirea aberri hori, benetan diotsuet. Ez da nirea heriotza, lapurreta estortsioa, tortura erabiltzen dauan aberri egitasmoa, ez da nirea.
Euskalduna naz eta abertzalea. Ez da orain nire alderdi politikoa aipatzeko unea, baina zinez diot, EUSKALDUNA NAZ ETA ABERTZALEA, Euskal Herria, Euskadi, Euzkadi maite dot, baina ez dot hiltzaileen aberri hori erosi gura. Ez dot nahi, ez dot usindu ere nahi.
Baten batek, batzuek pasa dan goizaldean pentsatu dabe beren aberri horrek merezi dauala pertsona bateri bizitza kentzea.
Nire Aberriak ez dau hori merezi, ez dau hori gura.