martes, 14 de octubre de 2008

Omenaldia

Denborak aurrera egiten dau eta beragaz daroaz Euskadik bizi dauzan aldirik latzenean hazi ziren euskaltzaleak. Oraingo honetan Iratzeder joan jaku. Lerro honeekaz omendu gura dot eta gogora ekarri Gernikako bonbaketaren ostean Euzko Deya egunkarira bialdu eban bere lehen lana. Ordura arte Xabier Diharce izan zana Iratzeder ezizenez ezagutua izango zen aurrerantzean.

GERNIKA

Zure kantu sarkorra
entzun dut gau huntan
Aditu izan nuen
jadanik askotan:
Bozkarioz bihotza
gainditzen zitzaitan.
Gaur egin dut gogotik
nigar ilunbetan...
GERNIKA!...

Ikhustan zaitut hilen
herria iduri:
Etche aurtikiz baizik
ez zare igeri...
udaberria irriz
dago munduari
harri beltzetan lore
guti zait ageri.
GERNIKA!

Orai datza ohiko
Kartago bezala
Paret beltz handi batzu
baizkik ez dauzkala
Jazko eskualdun iri
haren gorputz-hila
Nigarrik egin gabe
nola ikhus? nola?
GERNIKA!

Choratzen,ilhuntzen daut
hitz horrek bihotza
Mendek jakinen dute
haren zorigaitza...
Numanze ta karthagoz
ez gintezke mintza
Fierki erran gabe:
Euzkadin,han,datza:
GERNIKA!

Hil da zïnez Euzkotar
eta katoliko
Español gorriari
iharduki dako
Caltchagorri churiak
hartaz,jabetzeko
ifernutik athera
ditu tresna asko.
GERNIKA!

Zerua oldozturik
dathor iduzkia;
Euzkadirat jinen da
goiko Justizia
Ez fachizt,ez komunizt
JEL´tiar garbia
Biziko naiz ospatuz
Martir bat handia:
GERNIKA!

jueves, 9 de octubre de 2008

Agur eta ohore, maisu Gotzon

Euskera erraietan daroagunok negar egiteko eguna dogu gaurkoa. Bardin da , neure moduan, euskara xume eta apala izatea, edo gure hizkuntzaren Olinpoan erabiltzen dabena bada. Euskara bihotzean daroanak jakin badaki Gotzon Garatek berarentzat "mundu hobe" hori dan hartarako bidea hartu dauala.

Beti gertatzen da. Heriotza orduan gogoratzen doguz pertsonak bere bizitzan egin dabezanak eta une honetan be hori dogu begien aurrean. Eta, jakina! Ezin da bestela izan. Gotzon Garate dogu euskerearen alde asko eta asko egin dauan pertsona.

Baina , ez da hori nik gaur azpimarratu gura dodana . Gehienetan ekintzek itsutu egiten gaitue eta ez deutsogu kasu egiten ekintzen ostean dagoenari, hau da, gogoari, bultzadari, sortzeko arrazoiari.

Batzuek adierazten dabe euskerearen alde dagozala, beste batzuk ez dira kontra agertzen, badagoz batzuk nagusitan ikasten jartzen diranak eta beste batzuek beren bizitza osoa emoten dabe ikasten. Ekimen guzti-guztiak dira onak eta beharrezkoak. Baina, kontua da, zerk mugitzen gaitu horretara? Zergatik emoten doguz pausuak? komeni jakulako? etekina atarako dogulako? gure bizitza euskaldundu gura dogulako? asaben hizkuntza dalako?.....................arrazoiak mila eta danak zilegi

Gotzon Garateren arrazoia maitasuna izan zan, hori baieztatu dabe ezagutu ebenek eta hori dario bere lan guztiari, agerikoa dalako bihotza bere lan guztietan.

Euskerea bihotzean, sabelean,eskuetan,begietan eta oin puntetan daroagunok jakin badakigu zer dan hori. Horregatik, gaur ezin izango doguz malkoak begietatik kendu.

Agur eta egun handira arte Gotzon, seguru nago hasia zarela zerua euskalduntzen.

lunes, 6 de octubre de 2008

Lehendakari, agur

Inoiz baino sendoago, inoiz baino irmoago esan behar dogu orain nor garen eta zertara jarri garen politikagintza mundu honetan. Atarian doguz herri honen geroa baldintzatuko daben hauteskundeak eta Alderdiaren oinarriaren lana erakusteko aldia etorri da. Buruak ez dau oinarria eroan behar. Arrakastatsu urteteko, oinarriak hartu beharko dau burua eta gorenera eroan. Horretarako, pertsona bakar baten modura jokatu beharko dogu, hautagaia lepoan hartu eta egin aurrera............