martes, 12 de enero de 2010

Hotz!!!!!!!!

Hotz
bihotz
izotz

izoztu egin jataz gogoak, ideiak eta asmoak
tupperrean sartu nebazan atzo eta besterik barik gogortu jataz
ez naz konturatu horreek esan bako berbak modukoak dirala
ahaztu egin dot nire ahalegina erabili ezean, zerura biderako lurruna izango dala

eta orain, bidegurutzean nago
mikrouhin labean sartu ala ene begiradaren beroaz epeldu
suzko haizea emon ala bihotzaren suaz bigundu

Hotz
bihotz

kabenzotz