lunes, 19 de julio de 2010

Izan zaitez ZU ZEU

Gaur goizean semeari esan deutsot " izan zaitez zu zeu", aspaldi honetan bere nobleziaz ( edo ontasun,sinpletasun,umetasunaz..............batek daki zer dan ) baten bat baliatzen dala ikusi izan dodalako.

Hori ekarri deust uda aldiko lanaldi murriztu honek. Arratsaldeak semearekin egoteko aukera emoten deust eta denbora partekatze honek , nigaz bizi dan gizon kumea ezagutzeko denbora daukat ( neguko kontua bestelakoa da, asteburu batzuetan baino ez gara alkarregaz egoten eta ahaztu behar aste barrukoa)
Beno, ba, joan gaitezen harira:

Agindu/gomendio/erregu modura esan deutsodanak zer pentsatu emon deust eta pentsatze honek be kezkak eta beldurrak ekarten deustez. Jaio zanetik pentsatu izan dot pertsona ona eta zoriontsua egiten lagundu gura neutsola, eta ahalegin horretan gogor egiten deutsot bide "okerra" hartzen dauala antzematen dodan momentuan. Gauzak , lekuak eta pertsonak errespetatzen erakutsi gura deutsot inguruan kontrakoa egiten daben pertsonak dagozala ikusten dogun arren.

Eta hori da kontua, moral anitzeko gizartean bizi gara , bakoitzak bere etika partikularra daualako. Niretzat ez da onargarria toki publikoak zikintzea, baina beste batentzat hori berori "bere askatasunaren parte bat da" eta " kale garbitzaileak ordaintzen dira besteok zikintzen doguna garbitzeko". Bestetik be,batzuek ez dogu biolentzia inoiz onartzen eta besteek arrazoitu egiten dabe " defentsarako bada".

Horren aurrean, semeari esan diot " izan zaitez zu zeu", baina ez al naz " izan zaitez ni neu" esaten ari?

jueves, 15 de julio de 2010

Otso baltza

Otso baltza da beldurra eta arbolaren beste aldean daukat zain, beretzako momenturik aproposenean neure ganean salto egiteko. Babes bako zelaian nago ni eta otsoari begietara begiratzea otu jat, behar bada neu be bere erasoaren zain nagoelako.
Eta, erasoaren zain egon beharrean, neu otso baltzaren gainean salto egingo baneu? zer gertatuko litzateke?