viernes, 14 de noviembre de 2008

Ezin Ahaztu

Azaroaren 14a , urtarrilaren 25a bezalakoa da, bardin bardina. Batzuetan izaten da astelehena eta beste batzuetan izan daiteke jai eguna. Egunak berez, bardinak dira. Ezbardina beti egutegiko egun zuria eta bilusiarentzat, gertakariekaz , gogoakaz, poztasun eta tristurakaz egiten dogun jantzia.

Aberriaganako harreman estua izaten irakatsi eustena dot gaur gogoan, buruan eta ia azalean be. Bera omentzeko eta gogotik, burutik eta azaletik kendu gura ez dodalako, hementxe jarriko dodaz berak hain gogoko eban abesti baten hitzak. Abestea maite eban baina uste dot maiteago ebala abestia alabari entzutea.

Goizetik arratsera
zu zaitut gogoan.
Zuri begira beti
nahiz egonik lotan.

Euskalerriko mendi
itsaso bazterrak
politak izan arren
zu ederragoa.

Badet bihotzean
maite lilugarri.
Zugandik ezin banaiz
urrutian bizi.

Atoz ene maite,
atoz bai nerekin,
nigarra begietan
zu ezin ikusi.

Agur ama nerea,
ez zaitut ez ahaztu
agur ama nerea
agur, agur, agur.

agur aita, ez zaitut ahaztu

miércoles, 12 de noviembre de 2008

kongresura noa......................Beti da ona gauza barriak ikastea................

Barriro eskubideak bueltan

Eskubidez betetako gizartean bizi gara eta beste gauza batzuekaz gertatzen dan moduan, bakoitzak dauka berea. Nik neurea, zuk zeurea, berak berea....................
Eta batzuetan, sarritan, gura baino gehiagotan gertatzen da baten eskubideak bestearena zapaltzen dauala. Orduan, nire galdera da : eskubide izaten jarraitzen dau ? zer eskubide da hori zapaltzen dauana?
Greba eskubidea danok daukagu, batzuek eskubide hori erabiltzen ez daben (dogun) arren. Baina, non ote dago greba " ez egiteko" dogun eskubidea? Zer gertatzen da greba egiteko "derrigorra" inposatzen denean? Zer moduzko eskubidea da hori?
Adierazpen eskubideagaz gertatzen dan moduan. Nik nire iritzia emoteko eskubidea dot eta hori ez deust inork ukatuko. Baina, nire iritzia inoren hormetan adierazteko eskubidea dot?

Gaur derrigortuta sentidu naz, gura ez dodana eta are gehiago, gustuko ez dodana egitera derrigortua izan naz.Non ete dago nire eskubidea?