jueves, 29 de enero de 2009

kanpainan.............

Agerikoa da kanpainan gagozala eta erarik tristeenean konturatu be....
Teorian, hauteskunde kanpainan edo bestelako kanpaina batean be, nork bere produktua saldu behar dau, merkatuan dagozan guztien artean onena dala erakutsi behar dau, alde txarrak leundu eta onak azpimarratu eta goraipatu..............
Baina, keba! batzuentzat kanpaina da ondokoa zapaltzea, bere hutsuneak erakustea eta jakina, handitzea. Holan jarduten dabe batzuek beren ezgaitasuna ezkutatu ezinik, ondokoaren bikaintasuna jasanezin egiten jakenean.
Ondokoaren burua zapaltzea, norberarena ondo erakusteko.
Onena, garbiena eta eraginkorrena, zuzen jardutea.
Zer bilatzen dabe egunkari batzuek Urkullu eta Lehendakariaren arteko arrakala topetan dabenean? Zer bilatzen dau liburu baten egileak? liburuak saltzea. Eta, jakin badakigu, zenbat eta polemikoagoa izan................

lunes, 26 de enero de 2009

zintzoa izan eta lan egin( argazkia eaj-pnvren web gunetik hartuta)
"apurtxo bat aspertu zala baina ondo pasatu ebala" aitortu eustan semeak Euskaldunatik urten ginanean. Nik bertan esandakoaz galdetu eta zera bota eustan " Lehendakariak esan dau zintzoak izateko eta lan egiteko"

Gehiagorik esan behar ete da? Urkulluri sarritan entzun deutsot ondo eta garbi jokatu behar dogula eta gure egite-ona erakutsi behar dogula.

Berba txikiak askotan izaten dira asmorik handienak eroaten dabezanak. Horreek dira herri honek behar dauzan gauzak: zintzotasuna eta lana, bakoitza bere alorrean

viernes, 23 de enero de 2009

etorkizuna hemen dago

etorkizuna hasi da gaur amorebietan
automotive centerren, lehendakariak jarri dau martxan etorkizuneko autoaren motorea

jueves, 22 de enero de 2009

Zergatik isildu?

Batzuetan, isilik bizi dan gizartean bizi gara.
Baina, bidebako, txar, gaizto eta kaltegarri jotzen doguzan gauzen aurrean, zergatik isildu?
Atzokoan, autobusaren zain nengoela, pertsona batek autoa aparkatu eban errotondan bertan. Pertsona askok ikusi eben hori txarto eginda dagoala, horrek arriskutan jartzen dauala zirkulazinoa. Inork ez eban ezer esan. Ezin isilik egon eta bota egin neutson hori ez zala aparketako tokia. Klaro, berari bost!
Bale, nire ekimen honek ez eban fruiturik emon. Autoa ez eban kendu berak pentsatu arte, bere zeregina egin arte.
Baina, hurrengoan be, nik esan egingo dot. Lehenengo aldia da gogorrena eta ez dot bidebakokeriaren aurrean isildu gura.
Modu berean, ez naz isilduko ETAren lotsabakokeriaren aurrean. Hiltzaile izateaz ganera, pertsona baten erailketa arrazoitzera ausartu da, eta, zelan ganera!
Ez dago mundu osoan, pertsona baten erailketa arrazoitzeko arrazoirik, ez dago. Ez Gazan, ez Palestinan, ez Kolonbian, AEBn, Hegoafrikan, Txinan , Istanbulen, Espainian...... ez Euskadin Euskal Herrian Euzkadin be
Ez dago pertsona baten bizia baino gauza handiagorik.
Atzo, isilik geratzea pentsatu neban, baina ezin.......

martes, 20 de enero de 2009

Jakin eta Egin. Saber Hacer

Gustuko dot Alderdiaren goiburu barria. Beno, egia esateko, hunkitu egiten nau, barruraino sartzen jat eta barriro be, nazen guztia helburu zehatz bat dauan Alderdiaren alde baina batez be Herri baten alde neure dana emoteko gurean jartzen nau.

Publizitate lanetan dabiltzanek bete betean jo dabe oraingo honetan. Aderdiaren gorputzari azalari itsatsita egon dan jantzia , kanpoan, agerian eroan beharreko ikur bihurtu dabe. Ondo eginda!

Gustuko dot ez soilik mezuagatik, itxuragatik ere jotzen dot egoki. Ez dago itzulpenik, ez dago mezua bikoizterik. Biak osogarriak eta banaezinak diralako, eta biak, herri honen hizkuntzak diralako.

Eta berba horreek daroen mezura bueltatuta, inoiz baino gehiago eta behin betiko, mezu hori zabaldu behar dogu. Egiten dakigu eta egin egiten dogu; baina, horrez ganera, egiten ikasi behar dogu, gehiago jakin , gehiago egin. Hori, amaibako bidea da , ezin da bestela izan.

Krisi garaietan ezin gara gelditu, albiste beldurgarriek ezin gaitue izoztu, gogortu, geldiazo. Une txarretan, pausua aurrerakoiagoa izan behar da, ausartagoa, handiagoa, arrisku handiagoz.

Barkatuko deustazue gaurko mezu honek " arenga politiko" itxura izatea. Goiburu barriaren eragina ete?

jueves, 15 de enero de 2009

PP eta PSE,a ze parea....

karakola eta barea esaten dau esaera zaharrak eta izenok be ondo egokitzen dira kasu honetara.
Agerikoa da hauteskundeak bidean dagozala eta hortxe gagoz danak, bakotxak lasterketarako tokirik onenaren bila. Zilegia eta egin beharrekoa,jakina.
Baina gauza batzuk, " naturaren kontrakoak dira", eta ni, inoren zaletasunak ,lagunak eta alkartzeak errespetatzen dodazan honek, hausnarketa bat egin gurako neuke espainiar alderdi bi honeek dabilzan balizko alkar-jokoan.
Zertan lotzen dira biak? zer dauke bardin? Esaten dabe aurkariek elkarrenganako modu bateko edo besteko erakargarritasuna daukela, baina zer ondorio on atara daiteke guztiz kontrakoak diran bi alkartzen diranean? Osogarriak dirala? On orokorraren alde batu egingo dirala?
Ezezko borobila esango neuke nik, batez be , orain arte ez dabelako inolako errespeturik erakutsi izan, berenak ez diran gauzekiko.
Egia da , pertsona bi edo talde bi alkartzeko arrazoirik onena dala biek etsai bera izatea eta argi dago EAJ dala ( eta ez ETA, hori harrigarria bada be ) bi honeen etsairik nagusiena.
Baina, arrazoi horregaz, " pegamento " horregaz, gauza onik urten ahal da alkartze horretatik?
Helburu onak urtenbide ona izateko aukera gehiago daukaz eta herri baten alde egiteko borondatea izateak helburu horreri laguntzen deutso. Baina, zer gertatzen da hasierako eta oinarrizko helburua , ondokoari kalte egitea danean? Ez ahaztu, horien bien helburua da EAJ zapaltzea, Euskaditik euren " apisonadora bardintzailea" sartzea eta euskaldun guztiak beren artaldean sartzea.

lunes, 12 de enero de 2009

Web barriagaz dator ilusino barria


Barkatuko deustazu, Eider, baina zure irudia jarri gura izan dot gaur , zapatuan bizi genduanaz idazteko. Kontua da egun horretan atara nebazan argazkietatik, hauxe dala nire berbakaz hobeto doana, zu zeu abertzalea, jeltzalea ,gaztea eta informatika erabiltzailea zarelako.
EAJ-PNVren web gune barria aurkeztu zan eta asko dago egiteko.
Gauza barri guztiekaz gertatzen dan moduan, panpina egina dago eta orain da jantziak egiteko ordua. Eta, horretara izan ginen deituak, panpin horreri jantziak egiteko aproposena herria dalako.
Esan beharrik ez dago amarauna tresna boteretsua dala gaur egun mezu bat gizartean zabaltzeko . Tresna hau ondo ezagutu behar dogu eta ondo erabiltzen jakin behar dogu. Alderdiak mezua dauka gizartean zabaltzeko eta bide bakarra ez dan arren, asko eta asko gara gaur egun honen bidez komunikatzen eta alkartzen garenok. Orduan, mezua zabaltzeko orduan, funtsezko tresna dogu.
Baina, gauza bat ekarri gura dodaz gogora, edo, agian bi..., hain zuzen be Urkulluk eta Ibarretxek zapatuko ekitaldian azpimarratu ebena. Lehenengoak azpimarratu eban mezua zabaltzeko orduan mantentzen dogun jarrerea, eta bat egiten dot oso osoan. Ez gaitezen alperreko aho berokerietan sartu, mantendu daigun beti jarrera ona eta baikorra, hori dalako gure izaera.
Bestetik,gaurkoa amaitu gurako geunke lehendakariak esandakoagaz: internet sarea tresna ezin hobea da, baina inoz ez dau ordezkatuko harreman pertsonala, ukimenezkoa, irribarrezkoa, hurbilekoa , aurpegiaz eta keinuez erakusten dana...

viernes, 9 de enero de 2009

Guztion Lehendakaria

Egunotan ahoan eta belarrian daroagun gaia da Lehendakariaren kontrako auzia eta arrazoi horregaitik, gehiegitan eritxi politikoa gordeta daroanak be bota gura dauz bere ikuspuntuak eta gaiaren ganean dauan eritxia.
Atzokoan, EAJgaz zerikusirik ez dauan pertsona batek, boto emoilea edo laguna ez dan batek esan eustan, auzia guztiona dan Lehendakariaren kontrakoa dala eta lotsagarria dala, berba egitea be auzitan jarri gura dalako ( horreek dira bere berbak)
GUZTION LEHENDAKARIA dago auzitan, hau da, Euskal Autonomi Erkidegoko bizilagun guztion ordezkaria.

jueves, 8 de enero de 2009

Nire Lehendakaria auziperatua dan une honetan...

...nago ni laguntasun eta indarrezko hauspoa bihurtzeko berbak eta esaldiak nire buruan borobiltzen.

Euskal Autonomi Erkidegoko Eusko Jaurlaritzaren Lehendakari jauna, auziperatua izan da berba erabili izan gura daualako Euskadirentzako BAKEA erdiesteko, eta berba da une honetan bertan auziperatua dana, ez bakarrik Ibarretxe Lehendakaria.

Pertsonari eta pertsona honek ordezkatzen dauanari bere balioa kendu barik ( inortxok ezin izango deutsolako inoiz kendu), hitza bera da epaile aurrera eroan dabena, eta horregaz batera dagoz hitz egiteko askatasuna , gauzak konpontzeko gogoa eta aurrera egiteko borondatea.

Imaginatu orduan hitza,askatasuna,gogoa eta borondatea. Hitzak ezin dau ezer esan, askatasunak eskuak lotuak ditu,gogoak hegalak ebakita eta borondatea hanka barik itzi dabe.

Auziperatu egin dabe hitza erabili izan dauana armari indarra kentzeko helburuarekin. Eta, orain, hitza erabili gura dot nik Lehendakari bat auziperatua izatera eroan dauan asmo okerrari aurre egin gura deutsodalako.

Batu daiguzan hitz guztiak eta honeek bat egin dagiela beldurrari, segurtasun faltari,bortxakeriari eta helburu oker guztiei bidea mozteko.