martes, 10 de noviembre de 2009

Larra gainezka

Gainezka egon zan atzo Zorrontzako Joan Bateatzailearen eliza, herria Juanjo Zearretari azken agurra egiteko bildu zan udazkeneko arratsalde euritsu eta ilunean.
Hainbat gauza esan dira gizon honetaz domekan zorigaiztoko gertakaria izan zanetik. Hainbat gauza eta danak onak, danak nik errespetatzen dodazan pertsonen ahotik urtendakoak.
Eta nik? zer esan ahal dot? Bistaz eta izenez ezagutzen neban. Biak jaiotzez zorrontzarrak, biak alderdikideak, biak euskaldunak eta biak euskararen aldeko konpromiso sendoagaz..........
Baina ezin dot sakontasunean berba egin, ez nebalako sakontasunean ezagutzen. Behar bada , hitz erdiren bat egingo gendun behin Batzokian edo ekitaldiren batean alkartuko ginan. Egia esateko, ez dot ondo gogoratzen.
Baina, ondo ezagutzen ebenen hitzak irakurri dodaz eta hunkitu egin naz, negar anpuluren bat be agertu jat begian. Horregatik, berba honeek idaztea pentsatu dot.
Barriro be........zer esan ahal dot?
Juanjo Zearreta eta bere taldekoak izan dira euskera gizarteratzeko ahaleginik handiena egin dabenak. Oraingo jardunean gabilzanok eurek egindako tresnak doguz eta eurek zabaldutako bidean gagoz. Pekatua izango litzateke emon beharreko urratsak ez emotea, egin beharreko ahaleginaren aurrean makal eta beldurti agertzea.

Eskerrik asko Juanjo, bihotz-bihotzez.

domingo, 8 de noviembre de 2009

Alakranaren alde Bilboko manifestaldian

viernes, 6 de noviembre de 2009

a ze lotsa!

Lotsa emoten deust, gorritu arteko lotsa emoten deust Alakranako jendeagaz egiten dabizena. Marinel baten emaztearen berbak entzuteak negarra eragin deust eta neure okel eta zainetan sentidu dot beren mina, barruak urratzen dabezan mina.
Nik ezer egiterik ote dodan galdetu deutsot neure buruari eta pentsatu dot nire ahalegin osoagaz sikeran hareen egoera hobetzerik balego, zalantzarik barik egingo neukela.
Horregatik nabil orain idazten, berba honeek haizetik bialdu gura dodazalako Indiako itsasoan larri dagozanak eta hemen beren zain dagozanak apurtxo bat hobeto egon daitezan. Sentitzen dodan alkartasunak ezertarako balioko baleu...........

haizezko mezua bialtzen deutsut
botilan sartutakoak baino abiada handiagoa izango daualakoan
haizezko mezu epel, leun,abegikorra
alakranaren ontzi kroska jotzean
etxeratzeko haize bolada sendo eta nekaezin bihurtu daiten

lunes, 2 de noviembre de 2009

Azkenean negua bidean

errealitateak tristezia emoten ete deust?

Zapatu gabaz, bakarrik nengoala aspaldiko parte honetan hainbestetan aipatua izan dan Agora pelikula ikustera joan nintzan. Damutu ez naz egin, baina ez jat ezer gustatu. Hainbesteko zarataren ostean egiaztatu dot diruak ez dauala dana egiten eta lan teknikoak ezin dauz konpondu gidoiaren erraietan dagozan akats larriak ( nire eritxiz, jakina)
Kontua da , nik barneratze lan sakona espero nebala eta guztiz filma amerikanoa baino ez da. Ekintzen arintasunean oinarritzen da eta bitsetan geratzen da nire ustez pertsonaia nagusiaren hausnarketari ekiteko orduan.
Beno ba....... barriro be liburuetan murgildu beharra izango da hipatia horretaz zeozer jakiteko. Azken finean gauza ona atara dot, jakinmina piztu jat eta hori asebetu arte ez naz geldituko...