jueves, 27 de enero de 2011

jasangarria ala iraunkorra? Euskarak ezaugarri biak eta gehiago ditu

Modan jarri da gaztelaniaz " sostenible " berba diskurtso guztietan sartzea. Hitz hori erabiltea ondo dago, baina gurako neuke nik benetako esangura aztertzea. Batzuetan pentsetan dot hitz hori erabiltzen dabenek ez dakiela zer esan gura dauan.

Sostenible, que se puede sostener o mantener....... baina sostenible non? sostenible denboran akaso? sostenible gizarteak jasan ahal daualako?

Garapen " sostenible" aitatzen dogunean, " jasangarria" esan gura dogu ala " iraunkorra"? Zer bilatzen ete dogu? Denbora luzean irautea eta iraunkorra izatea ala gizartearen garapenean sufrimendurik barik mantendu ala izatea eta beraz jasangarria izatea? Bi kontzeptu ezbardin dira gaztelaniazko hitz bakar batean borobiltzen diranak. Gauzak argi eta garbi ez esatearrren,akaso?

Euskararen Aholku Batzordearen oraingo buruak esaten dau euskara baserritarren hizkuntza dala, hasierakoa, oinarrizko gauzetarako balio ez dauana. Bere " bizar guztiagaz" baieztatzen dau hori, eta baten baino gehiago errepikatu dau zalantza guztiak argi geratu daitezan. Ba beitu, hizkuntza xume eta gehiegitan gutxietsiak holango milaka ñabardura izan baditu.....

Errepublika garai haretan Euskara baserrietatik urtetan eta eskola batzuetan sartzen hasi zanean, batzuek gerra eragin eben eta horren osteko 40 urteko errepresinoak hasierako kimuak ezabatu zituen.

Hori bizi izan dogun arren, euskarak jauzi ikaragarria emon dau 35 urteotan, eta orain munduko beste hizkuntzen parean dago. Pentsatu apur batean, errepresinorik barik non egongo zan.....

miércoles, 26 de enero de 2011

ur hotzetan

ukitua
hondoratua
txof
ur harro bortitz hotzetan murgiltzen naz eta gorputzak begiak itxita erantzuten deusten arren, ur azpian arnasa hartzerik ez dodala konturatzen naz.
Gora egiteko indarrik ez dagoen nonbaitetik atara eta eup!
aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh lehen arnasak birikiak bete eta erre egiten deustez
igerian egin beharko lurrera iritsi gura badot, marinela dago nire zain


tocada
hundida
txof
me sumerjo en aguas frias,violentas y orgullosas, y aunque mi cuerpo responde cerrando los ojos, entiendo que bajo el agua, no puedo respirar
Saco de donde no hay , la fuerza para subir eup!
ahhhhhhhhhhhhhhhh mi primera inspiración llena y quema mis pulmones
tendre que nadar si quiero llegar a tierra, el marinero me espera

viernes, 21 de enero de 2011

Gizarte Sareak

Gizarte Sareak ekarri ebazan gogora atzo Juan Mari Aburto Bizkaiko Foru ALdundiko Gizarte Ongizate Sailaren arduradun nagusiak Zornotzan XXI. mendeko gizarte politiken inguruan emon eban hitzaldian.
" Gizarte Sareak aipatu nahi ditut, baina Facebook, tuenti eta holakoak baino lehenagokoak diren gizarte sareak"
Ahazteko bidean ditugun gizarte sareak, umeak eskolatik hartzen deutsuzan auzokoak, lanera zoazenean amamari " begiratutxo" bat botatzen deutson laguna, eskatzean konponketa batzuk egin behar dozuzanean, bere etxean bazkaria prestatzeko eta jateko tokia emoten deutsun laguna...................
Horreek danak ez ebazan berak aitatu, baina gogora ekarri gura izan dodaz. Neure burutik hasita, galtzeko bidean ( edo neure kasuan bezala, guztiz galduta) doguz bizitza alkarlanean egiteko genduan modu ha. Egun osoa etxetik kanpo emoten dogu eta etxera heltzen garenean zuloan sartzen gara eta lanak edo erosketak egiteko baino ez gara urtetan, barriro etxe zuloan sartzeko.........
Eta ez da hain denbora luzea igaro. Gogoan dot neure ume aroko baserriko lanak zelan egiten ziran. Gaur egiten ziran albokoen bedar-lanak eta hurrengo egunean etxekoak. Auzoko jaiak bakotxak bere etxean ospatzen ebazan, baina bazkal osteko kartaldia danak batera.
Aburtok gizarte sareez berba egin euskun Gizarte Ongizateak " familia zabala" dan gizarte sarea babesteko egin gura dauan lana azaltzeko. Sare honeek desegituratzeko behin betiko bidea hartzen badabe gizarte osoa desegituratuko da, " gizarte modernoetan" gertatzen dan moduan, non bakotxak bere inguru hurbilari baino begiratzen ez deutson.
Benetan gura dogu hori? Ez al da, betidanik ezagutu izan dogun gizarte paradigma hori berreskuratzen hasteko garaia? Ez al da, gizartea danon artean egiten dogula konturatzeko garaia?

jueves, 13 de enero de 2011

Jolastordua

Orain arteko negu baltzak egun batzuetarako iragarri dau jolastordua, eta hotza eta hezetasuna nagusi izan ohi diran aldian , hemen gagoz zuhaitzetako adar sikuen artean agertzen jakun eguerdiko eguzki garbi , irribarretsu potoloari begira

lunes, 10 de enero de 2011

Bidean ete da?

Gabon aldia igaro egin da eta urtarrilaren erdira sartzeko atarian gagozala, hor doguz ia begibistan otsaileko santa ageda eta holangoak.......
Beno, gabonak igaro dira eta herri honetako lurra zainetan,bihotzarren sakontasunean eta gure sen osoan gordetan dogunok aditu batzuen esanetan bidean datorren behin betiko bake adierazpen "bedeinkatua" noz etorriko zain igaro doguz.
"Gaur ez da izan , bihar agian....." esan dogu hainbatetan eta beti itsasotik bueltan ez datorren semearen zain dagoen amaren antzera. "Gaur be ez da izan, baina bihar akaso....."
Bakea ezin da baldintzatu, ezin da " pisura" saldu, ezin da neurtu edo zatikatu. Ezin dogu " apur bat" eskatu edo emon. Bakea osokoa da eta oso-osoan emon behar da, eskaini, eskuak zabalik, nork bere bihotza emoten dauan moduan.
Eta danok, bake zalantza bako eta osokoa aurrean dogunean, jezar gaitezan borobilean eta begietara begiratu daiogun alkarreri. Asko dogu egiteko.