jueves, 30 de septiembre de 2010

Euri tantak

Tanta bat jausi da zorura
Gizonak baltzez jantzitako
Lur samur, bete, emankorrera
Tanta bakarra
Ezer ez dalakoan
Laguna etorri jako

Tanta bi erori dira orduan
Gizonak gogortutako
Lur sendo, busti, abegikorrera
Tanta bi
Ezer ez direkakoan
Laguna etorri jake

Hiru tanta erori dira.........

viernes, 17 de septiembre de 2010

atzo gordetakoak orain urten gura dau


Atzokoan gordeta mantendu nebazan anpuluak urten dira gaur goizean, eta behar bada ez dago horretarako arrazoi handirik baina nor da bor-bor urtetan danari muga jartzeko gai?

Neu behintzat, ez.
Era bateko eta besteko bizipenak bizi ondoren, neure uste ,eritxi eta sinesmenak aztertzen dodazanean argi ikusten dot asko dirala ikusi , sentidu , entzun eta azken batean bizi egin dodanatik urtendakoak. Baina, badira gureta be ganetik kendu ezin doguna, eta hori da txikitatik edan, jan, entzun eta ikusitakoa.

Orain dala hogeita hamar urte pasatxo aitak erdi ezkutuka ikurrina txiki bat erakutsi eustanean ikasi neban horixe zala Euzkadiren bandera, nik Euzkadi zer zan be ez nekien arren.

Orain, bera eta bere aita alderdikidetu ziran batzoki zaharrari agur esatean eta gure belaunaldi barrirako egoitza barriari atea zabaltzean, multzoan etorten jataz urteotan aitarengandik jaso dodazan ikasbideak.

Oraingo lana, lekukoa etxeko txikiari emoten hastea da.
jueves, 16 de septiembre de 2010

Plastikozko poltsa larrosa aldean

Plastikozko poltsa larrosa sorbaldatik eskegi eta amamaren denborako moduak neureganatu nebazan atzo. Hamar mila gauza txiki eta garrantzi bako egin behar nebazan eta mutil nagusiaren besotik ebatuta jarri nintzan martxan.
Udazkena baino lehenago, balkoian jarri gura dodazan landarak aukeratu, afarirako ogia erosi, armozurako esnea, maisuak eskolarako behar dan koadernoa, sasi-larruzko gerrikoa konpontzeko albandorratza..... hamar mila gauza txiki, danak garrantzi bakoak eta danak garrantzi bizikoak egunetik egunerako pausu sasi-jauzia emon ahal izateko.
Ez da hori aparteko gauza, baina bai egiten nebazala sentidu nebana. Gauza bakotxa erosteko emon neban denborea, arreta, dedikazinoa dira orain lerro honeek idaztera ekarri nabenak, eta ez bakarrik aukeraketan jarri neban arretagaitik, baizik eta dendari bakotxagaz berbetan emon neban denboreagaitik eta harreman horregaz sortzen diran loturak estututen egin neban indarragaitik.
Amamaren moduak presaka bizi doguzan denbora honeetan.

viernes, 10 de septiembre de 2010

shhhhhhhhhhhh

Shhhhhhhhhhhh, es esan hemendik nabilela
Oin puntetan sartu naz, ez dot zaratarik egin gura.
Ateko kirtenari helduta atara dan zarateari esan deutsot shhhhhhhhhhhhhhhh! ixo!
Begiratu arina baino ez dot egin gura
hitzak arnastu
papera sentitu
argindarra edan
esan behar dodana amestu

Shhhhhhhhhh, banoa
ezer esan barik
giroa neureganatuta
hurrengorakoa hausnartuta
agur