domingo, 4 de octubre de 2009

mundu birtualik errealena

Gizarte birtualik errealena

Internet sarearen bidez negozioak eta era guztietako harremanak ezarri ahal dira, baina mundu birtualean bizi direnek be behar dabe zeozer fisikoagoa. Asteburu honetan ikusi dot

sábado, 3 de octubre de 2009

webmaster...........neu?

Murphyren legearen arabera, ezerk txarto urteteko aukera badau, hori da gertatuko dana. Eta, holangoak pasatu jataz azken bi egunotan.Baina, beno, gauza okerragoak gertatu ahal diralakoan pazientzia izango dot eta baikor mantentzen saiatuko naz.
Azkenean, webmasterrez inguratuta nago, gai honetan guztiz ezjakina nazen honek. Hamar hitzetatik bi edo hiru ulertzen dodaz baina bihar sei edo zazpi ulertuko dodazalakoan hemen nago temati.

jueves, 1 de octubre de 2009

barriro be hizkuntzak bueltan

Lagun batek esaten deust zoratuta nagoala espainiako telebista kate batzuk ikusten dodazalako. Ez dot izenik emongo baina gaur goizean ikusi dot Isabel SSek parte hartzen dauan mahai ingurua eta zentzuzko gauza eskas esaten diran arren, gura izaten dot arerio politikoak esaten dauana jakin .
Barriro be hizkuntzak eta eskubideak bueltan. Espainolek esaten dabe euskara inposatu egiten dala eta espainola guztiz baztertuta dagoala estatuko erkidego batzuetan. Egia esan, nahiko nekatuta nago ni inposizio kontuaren ganeko eztabaidakaz. Ez dauke beste armarik eta ez dot denborarik horretan galduko.
Nik, hausnarketa txikia egin gura dot: Ahoa handitu egiten jake ingelesa eta frantsesa aipatzen eta gorroto itzela sentitzen dabe bertokoa dan hizkuntzaz ( euskara, catalá, galego.....). Esan egiten dabe beren umeak elebidun gura dabezala baina bestela egiten dabe. Ikusi bestela espainian zein baxua dan atzerriko hizkuntzen ezagupena.
Jaiotzez elebidun izateko aukera eder eta benetakoa galdu eta inoiz errealitate bihurtzen ez diran balizko linbo horreetan bizi dira batzuk.

oporrak ete?

Arriskutsua da beti gauzak geroko iztea , ze minutuak hilabete bihurtuko dira eta batek daki gero......
Kontua da gaur goizeko albistegian entzun dodala Alonso nire " Il Cavalino Rampante" maitean egongo dala hurrengo hiru urteetan.
Aspalditik daroat beldur hori aldean eta gauzatu egin da. Lehenengo sozialistak jaurlaritzan eta orain Alonso Ferrarin. ¿Itsutu al dira gorriak? ¿ ez dabe ikusten horrek bere onenak emon dauzala?
Umorez hartuko dogu dana. Moisesek be basamortua igaro behar izan eban bilatzen eban tokira iristeko..................ez gara gitxiago izango