lunes, 24 de febrero de 2014

Agurrik ez

Ez dodaz ahaztu gura

oroimenak,

mingarriak badira be

ez dodaz burutik eskapetea gura

harresia egin behar badot

harri eta porlanagaz

egingo dot

arantzakaz

beira zatiekaz

babestuko dodaz

zorion txatal horreen artetik

bakarrak alde egin ez deidanAmamatxu bat, edo bi

Txikitxuak

Aititeak...... Lau edo hamabi

Kankailuak.

Asto txiki bat

Bedarra ekarteko,

Mando handi baldartxua

Jaten emoteko.


Txakur alai bat

Txibi gozoa,

Oldar gorri zorriztoa

Jai gurea,

Gero Troski

eta Troski bigarrena


Amamatxu bat

Edo bi

Amantalakaz biak

Atarian.

Aitite bat....

Lau edo hamabi

Kankailuak

Sega eta aitzurragaz

Soloan


Ez dodaz ahaztu gura,ez

Ez deuste alde egingo