miércoles, 9 de junio de 2010

Izan

Izan, egon,egin....
Beti pentsatu izan dot gauza asko nazela , Rubik Kubo famatuaren moduan hainbat alderdi,kolore eta mugimendu dauzan moduan. Eta nik, erro bakarra dodalarik, egoeraren edo beharrizanaren arabera alderdi horreek aldatu edo mugitu egiten dodazala pentsatu izan dot .
Baina, keba! gauza bat da zer zaren eta beste ezbardina, une bakotxean zer egiten dozun edo zelan mugitzen zaren. Ez dot besteetaz berba egingo, bakotxaren unibertsoa era bakar eta esklusiboan sortzen dalako; baina nire kasuan behintzat, emakumea eta ama naz; horren ganetik egiten dodana edo nagoen egoera, unean uneko inguruabarrek zehazten dabe.
Gauza asko egiten dodaz eta beti gauza gehiago egin gurean, gaixotasuna ete da hori? Bidean urrats bat emoterakoan erabiltzen dodazan tresnak eta tartetxo horren ezaugarririk nimiñoena ezagutzen dodala pentsatzen dodanean, hanka altxatzen hasten naz hurrengo pausua emon gurean, lur ezezagunean murgildu gurean, gaitasun barriak estreinatzeko gogo zirraragarriagaz.
Baina, gauza bat edo beste egin ala ez, toki batean , talde batean eta egoera batean egon zein ez egon, beti naz gauza bera, beti naz emakumea eta beti naz ama, eta hori izango naz hurrengo bizitzan beste gauza izatea tokatu arte.

martes, 8 de junio de 2010

buru mapak

Munduko gauzarik esanguratsuenak kasualitatez aurkitzen dira. Edo, hobeto esanda, topo egiten dogu gura barik; edo holan gertatzen jat niri gehienetan.
Orain dala lau hilabete inguru edo, "mind maping" kontzeptua irakurri neban lehenengoz eta interesgarri iruditu jatan , eta batez be baliagarri, buruan dodan biltegi sasi-txukunduan modu bateko edo besteko antolamendua behar zalako.
Izena behin deskubrituta eta haritik tiratzea erabagi neban. Zer ete da hori? Wikipedia bedeinkatuan bilatu eta hortxe agertu jatan zehatz mehatz.
-Bale, orduan, kontua da ama ideia batetik semeak, alabak eta parentela guztia ataratzea, ez da?" -esan neutson egunero ispilu aurrean ikusten dodanari
Koadernoa erosi neban eta aldean daroat leku guztietara. Hamar bat " buru-mapa" egin dodaz hainbat gairen ingurukoak: lana, harremanak,ideiak,burutazioak..... Zalantza barik esan ahal dot lagungarri gertatu jatala buruko nahaspilak txukuntzeko, gauza bakotxari bere tokia emoteko,"ideia zoroei" etekina ateratzeko..........
Kasualitatea, kasualitatea...................

.....

Egun bakotxean gauza bakar bat ikasten badot, urtean 365 gauza barri izango dodaz buruan

viernes, 4 de junio de 2010

...

Lainoa jarri didazue bidean
Aurrean dudana nahastuta ager dakidan

Harriak sartu dizkidazue oinetakoetan
Aurrerako urrats bakoitzak min egin diezadan

Baina, ez didazue gogoa zimurtuko
Ezta arima belztuko

Ez dago tristurarik
Ez gorroto izpirik

Ernatzen dudan hazia
Barruko asmo bizi,arin eta sendoa delako

Lainoak urtzen lagunduko dit
Harriak,
Kotoi bihurtu