lunes, 27 de junio de 2011

David eta Goliath

Kondairak dino David mutiko adinez gazte, tamainuz txiki baina buruz argiak harri txiki eta arin batez , Goliath adin nagusi gorputz handi eta buruz eskasa garaitu ebala. Gura beste parekotasun egin daikeguz andrak eta gizonak pertsonai honeekaz alderatzen hasten bagara, baina ez naz horretan hasiko , mila milioi David eta Goliath andrazko zein gizonezko, ahul eta indartsu, buru argi eta baldar, zahar zein gazte urtengo litzatekeezalako. Pertsona beste......
Neurri, izaera, izate, ezaugarri eta adin guztietako andra eta gizonok osatzen dogu gizateria . Danak pertsonak izanda be, urteak daroaguz emakume eta gizonen arteko auziagaz. Urteak dira eta ez mendeak, orain dala hainbat urtera arte emakumea gizonaren menpeko azpi generotzat hartzen zalako . Gizon baten saihets hazurretik sortu ei eban gizonezko jainko batek . Nork bere buruaren jabe izatearen eraginez izaten dan indarrik barik Emakumeak beste botere ez hain ikusgarriak garatzeko derrigorra eta beharrizana ikusi eban.

Emakumea bere buruaz ohartu zanean hasi ziran iskanbila eta zaparradak, agintea daukanak ez daualako agintea partekatutea atsegin eta derrigorrezko ikusten dau beretzat jo izan dauana defendatzeko borroka.
Borroka, heldu naz bada nire diskurtsoaren muinera. Urliak burua altxatu bezain pronto, Sandiak mailuagaz emoten deutso makurrarazoteko. Lehenak orduan , kolpeari kolpez erantzuten deutso beste defentsarik ikusten ez daualako .Holan hasi dira borroka guztiak , ume koskorren artekoak eta guda mundialak eta inter-estelarrak.

Baina, zer gertatuko da Urliaren irainari estoizismoz erantzuten badeutsagu? . Iraina eta hurkoa desorekatzea arma gisa erabiltera ohituta dagoanak ez ditu bere armak hain erraz baztertzen eta ez da samurra erantzun barik aurrean dogunaren erasoa jasaten dauanaren tokian egotea.

Hona hemen bada ahula eta indartsuaren artekoa, eta ugariak izan ohi dira ahultasun eta indartsu izateko gaitasun horreek. Ezagun dodaz nik gorputz makalean gorpuztutako indar paregabea eta kristolango gorputz zatian pertsona ahul eta ezebeza . Ganera, ahula ez beti izaten erasoa jasaten dauana, baizik eta arerio joten dauanaren indarrak bildurtuta, desorekatzen saiatzen dala, eta beraz erasoari ekiten deutsona.

Baina, zer egin ondokoaren edo aurrekoaren hitz edo gogoan erasotzeko asmoa antzeman dodanean? Hor bai behar dala egoerak eskatzen dauan erantzun egokia , baina momentuz puntutxoak baino ez dodaz idatziko....................................................................